WELCOME TO PROWTECH

"Thành công của bạn là thành tựu của chúng tôi"

Prowtech

Prowtech luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc năng động, một sân chơi sáng tạo nhưng vẫn là một gia đình thân ái cho tất cả các thành viên. Chúng tôi rất hoan nghênh tất cả nhân tài từ khắp mọi miền đất nước gia nhập gia đình PROWTECH

Vì sao chọn làm việc tại Prowtech

Môi trường làm việc

Prowtech luôn cố gắng mang đến một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gắn kết mọi người.

Các hoạt động nội bộ được tổ chức hàng tuần/tháng/định kỳ như: Happy Friday, các buổi trái cây/trà chiều, Company trip trong nước và nước ngoài, …

Chính sách đãi ngộ

Prowtech luôn hướng đến con người và trân trọng những giá trị bạn sẽ đóng góp cho thành  tựu chung.

Chăm sóc sức khỏe

Prowtech luôn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của từng nhân viên từ đó phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.

Vị trí tuyển dụng

Cuộn lên trên cùng